ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริบทและทิศทางประเทศไทย 4.0"

28 มิถุนายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 666 ครั้ง
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริบทและทิศทางประเทศไทย 4.0" ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมส่งบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ และนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  อาจารย์กนกศักดิ์ ธานี โทร 0 8379 6154 อีเมล์ huubru2017@gmail.com หรือ ที่เว็บไซต์ http://human.ubru.ac.th/hubru2016/ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.human.ubru.ac.th/2012/index.php/module-styles/2013-07-12-03-41-45/200-5-4-0
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook