ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์

28 มิถุนายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 365 ครั้ง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์
Part 1(38mb) | Part 2 (42mb)ลิงก์เพิ่มเติม : http://pibulresearch.psru.ac.th/2017/
แชร์ข่าวนี้บน facebook