ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 มิถุนายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 349 ครั้ง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Part 1(42mb) | Part 2 (47mb)ลิงก์เพิ่มเติม : http://pibulresearch.psru.ac.th/2017/
แชร์ข่าวนี้บน facebook