ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมส่งหัวข้อวิจัย เรื่อง เกี่ยวกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในพื้นที่ภาคเหนือ

28 มิถุนายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 429 ครั้ง


     ตามที่ สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เพื่อรับฟังข้อมูลและสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านโลจิสติกส์และโว่อุปทาน ของมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ
     ในการนี้ ขอเชิญร่วมส่งหัวข้อวิจัย เรื่อง เกี่ยวกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในพื้นที่ภาคเหนือ จากหน่วยงานของท่านมายังสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน เพื่อรวบรวมและนำเสนอไปยัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ต่อไปโดยส่งมายัง คุณมัณฑนา หน่อแก้ว รองเลขานุการสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน (ฝ่ายงานวิจัย) ได้ที่ อีเมล์ : ja_21mantana@hotmail.com โทรศัพท์มือถือ  09 6179 2402 หรือที่ ID LINE : 0878396300 ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆ สามารถติดตามได้ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย http://trf.or.th
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook