ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. 2560

26 มิถุนายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 394 ครั้ง


ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน

1. ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน

2. แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2560 
แชร์ข่าวนี้บน facebook