ข่าวประชาสัมพันธ์

Universities and Government Researches Innovation

26 มิถุนายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 302 ครั้ง
     สกว. โดยฝ่ายอุตสาหกรรม และโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ร่วมกับ สวทช. และ the Royal Academy of Engineering จัดงาน "Universities and Government Researches Innovation" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Technology Investment Conference 2017 ที่จัดโดย Software Park

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Leaders in Innovation Fellowship Programme (LIF Program) ที่จะมีการเปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนในปีที่ 4 ซึ่งนักวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนนี้ จะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการในประเทศไทยและอังกฤษ เพื่อสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของไทย สนับสนุนให้นักวิจัยได้เรียนรู้กระบวนการ Technology Commercialization เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนางานวิจัยของตนเองได้อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน และมีเป้าหมายในการผลักดันผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยในหลากหลายสาขาและระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ

     ทั้งนี้ สกว.จะเปิดรับสมัคร LIF ปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2560

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/ThailandResearchFund/posts/1612619418757049
แชร์ข่าวนี้บน facebook