ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหารเสริม

22 มิถุนายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 2401 ครั้ง
มหาวิทยาลยนเรศวร จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหารเสริม
ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 208 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สามารถลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://www.research.nu.ac.th/th/sop/health/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560 และหากลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแล้วไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ ขอให้แจ้งมาที่ผู้ประสานงาน นางสาวศันสนีย์ ชำนิเขตร์กิจ เบอร์โทร 055 968 637 หรือ อีเมล sansaneec@nu.ac.th ก่อนล่วงหน้า ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2560
 
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook