ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS

21 มิถุนายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 345 ครั้ง
ขอเชิญนักวิจัยทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรมปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS

ในวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  IT ๑๐๖ ชั้น   ๑   โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

สนใจเข้าร่วม ส่งรายชื่อที่งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 7210 หรือ E-mail : Attapong40@hotmail.com

 
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook