ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญ ผู้บริหาร นักวิจัยในภาคเอกชนและภาครัฐ เข้าร่วมงานอบรมเสวนา “The 9th Synchrotron, Advanced Technology for Industry: Materials & Food Thailand 4.0”

19 มิถุนายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 395 ครั้ง
เรียนเชิญ ผู้บริหาร นักวิจัยในภาคเอกชนและภาครัฐ เข้าร่วมงานอบรมเสวนา
“The 9th Synchrotron, Advanced Technology for Industry: Materials & Food Thailand 4.0”
การจัดอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องไปสู่อุตสาหกรรมทางด้านวัสดุศาสตร์และด้านอาหาร โดยนำเสนอทั้งในด้านภาพรวมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน การเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนบรรยายเทคนิคการวิเคราะห์เฉพาะด้านที่ตอบโจทย์งานวิจัย
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้อง Lotus Suite 1-4, M23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครวันนึ้ ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2560
สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.slri.or.th/SATI9/
**จำนวนจำกัด 100 ท่าน**
จัดโดย 
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 


ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.slri.or.th/SATI9/
แชร์ข่าวนี้บน facebook