ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เข้ารับทุนพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท รอบ 2/2560

17 มิถุนายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 487 ครั้ง
ประกาศ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ทุน พวอ. ป.โท รอบ 2/60

ขอให้ท่านที่มีรายชื่อจัดทำข้อเสนอโครงการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เอกสารจากภาคอุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือ พร้อมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับทุน (ถ้ามี) ในระบบออนไลน์ให้ครบถ้วน ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2560 โดยแบบฟอร์มต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://rri.trf.or.th/ (ยังไม่ต้องส่งเอกสาร Hard copy ใดๆ มาที่โครงการ พวอ.)ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.trf.or.th/trf-research-proposal-consideration-announcement/284-2014-04-08-11-20-53/10910-201706161652
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook