ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นในหัวข้อ “Brainstorm for Food Science and Technology Learning Outcomes”

15 มิถุนายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 379 ครั้ง


ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นในหัวข้อ “Brainstorm for Food Science and Technology Learning Outcomes” ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 218 ชั้น 2 ศูนย์ประชุม BITEC บางนา กรุงเทพฯ เวลา 10.30–12.00 น. และหัวข้อ “Harmonization in Teaching Contents in Food Science and Technology” เวลา 13.30–15.00 น. ตามกำหนดการแนบ โดยท่านสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมโดยไม่จำกัดจำนวน และไม่มีค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมเฉพาะในห้อง 218 (AIAC session)
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook