ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสัมมนา “เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”

15 มิถุนายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 539 ครั้ง
งานสัมมนา 
“เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” 
(Business Plan Development & it’s communication Techniques For Scientific Research & Innovations)

สำหรับนักวิจัยด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook