ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561-2562

06 มิถุนายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 636 ครั้ง


          สำนักงานวัฒนธรรมจังหสัดพิษณุโลก ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 แก่เครือข่ายนักวิจัยและประชาชนผู้ที่สนใจให้ส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย โดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัยพร้อมแนบไฟล์โครงหารวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF มาที่ research.docp@gmail.com โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 10 ชุด ที่มีเนื้อหาตรงกับไฟล์ที่แนบไปที่ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ทั้งนี้กรมส่งเสริมจะพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งภายในกำหนดจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook