ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus”

02 มิถุนายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 512 ครั้ง
     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus"  ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2560 
     ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมดังกล่าว โดยผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถสมัครในแบบตอบรับออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/jXT6jg หรือส่งใบสมัครที่ E-mail :  ird_center@hotmail.com หรือ Fax 077-913341 มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 600 บาท ลิงก์เพิ่มเติม : https://goo.gl/jXT6jg
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook