ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

31 พฤษภาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 457 ครั้ง


มาร่วมกันสร้างเทคโนโลยีของประเทศกันนะคะ เริ่มตั้งแต่วันนี้เรายังไม่สาย

สกว. จะช่วยสนับสนุบงบประมาณในการวิจัย เพื่อลดความเสี่ยงของภาคเอกชน และผลักดันงานวิจัยให้สามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ 

โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ
1) เป็นโครงการตามความต้องการของภาคเอกชน และภาคเอกชนต้องสมทบทุนในโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
2) ประเด็นวิจัยต้องสอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล 
3) ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ แต่ต้องเหมาะสมกับปริมาณงานและวิธีการดำเนินงานวิจัย

สามารถดูรายละเอียด "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ได้ที่
เว็บไซต์ของฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. http://industry.trf.or.th/
เว็บไซต์สำนักประสานงานชุดอุตสาหกรรมดิจิทัล สกว. http://thailand-digitaleconomy.org 

ดาวน์โหลดเอกสาร
http://thailand-digitaleconomy.org/ดาวน์โหลด/
แชร์ข่าวนี้บน facebook