ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยด้านครอบครังแบบโปสเตอร์

30 พฤษภาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 691 ครั้ง
          ด้วยสมาคมครอบครัวแห่งประเทศไทย โดยการสนุบสนุนของสำนักงานสนับสนุนกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจำปี 2560 ในหัวข้อ ครองครัวอบอุ่น...สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ประเทศไทย 4.0 ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ โนรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ 
          รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook