ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียน (มุ่งเป้า) การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคเหนือ/ภาคใต้/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30 พฤษภาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 339 ครั้ง


ข้อชี้แจง การลงทะเบียน
          1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนคลิกลงทะเบียนเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใบแบบตอบรับลงทะเบียนได้ และการลงทะเบียนจะจำกัด 1 ท่านต่อ 1 อีเมล์เท่านั้น
          2. หากท่านลงทะเบียนในระบบแล้วสามารถพิมพ์ใบตอบรับเพื่อการยืนยันลงทะเบียน รวมถึง ระบบตอบรับจะส่งกลับที่เมล์ของท่านด้วย กรณีไม่ได้รับกรุณาดูในถังขยะ
          3. วช. ขอชี้แจงว่าการที่ท่านไม่ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้งภาคกลางและภูมิภาคต่างๆ ไม่ถือว่าท่านเสียสิทธิในการส่งข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561ของ คอบช.

>>คลิกเพื่อลงทะเบียน<<


ลิงก์เพิ่มเติม : http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=46
แชร์ข่าวนี้บน facebook