ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS)ประจำปี 2561 (FY2018)

29 พฤษภาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 500 ครั้ง


ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) 

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS)ประจำปี 2561 (FY2018)

รายละเอียดดังนี้

01_จม. ส่งประกาศ
02_ประกาศรับสมัครทุน Joint 2561
03_แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ  NRCT - JSPS 1ด)
04_ฟอร์มหนังสือนำส่ง Joint 61
05_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ถ้ามี)
06_หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
07_จริยธรรมการวิจัยในคน
08_จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
09_ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์
10_แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
11_จรรยาวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ
12_มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
13_ประกาศคณะ ปปช.
14_ประกาศคณะ ปปช. (ฉบับที่ 2)
15_ประกาศคณะ ปปช. (ฉบับที่ 3)
16_ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ (อนุญาตินักวิจัย ตปท.)ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2264/Default.aspx#.WSuk0WjyiUk
แชร์ข่าวนี้บน facebook