ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2560 (2017 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

29 พฤษภาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 447 ครั้ง


ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2560 (2017 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

รายละเอียดเอกสารดังนี้

1. สรุปทุนโครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2560 

2. ขั้นตอนการขอรับทุน

3. Program Announcement ซึ่งประกอบด้วย Annex 1,2 และ 3ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2260/Default.aspx#.WSuk02jyiUk
แชร์ข่าวนี้บน facebook