ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม

29 พฤษภาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 299 ครั้ง


          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สั่งคม  ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ที่ http://research.dru.ac.th/e-journal/index.phpลิงก์เพิ่มเติม : http://research.dru.ac.th/e-journal/index.php
แชร์ข่าวนี้บน facebook