ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

25 พฤษภาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 334 ครั้ง


เชิญนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
          
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีแผนงานนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ เพื่อเป็นตัวสแทนของไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการในเวลทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับประสานจากผู้จัดงานแสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมให้เชิญชวนนักวิจัย/นักประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ "13TH Taipei International Invention Show & Technomart" (INST 2017) ซึ่งกำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2560 ณ กรุงไทเป ประเทศใต้หวัน

          
ทั้งนี้ขอให้สถาบันการศึกษาจัดส่งรายชื่อผลงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานดังกล่าว ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 และขอให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์ จัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานฯ Entry form และแบบจัดทำทำเนียบผู้เดินทาง ให้
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. โทร 02561 2445 ต่อ 507-509 โทรสาร 02579 2288 E-mail : pver.nrct@gmail.com    ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2560
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ http://inventorday.nrct.go.th
แชร์ข่าวนี้บน facebook