ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน... ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสำคัญเร่งด่วนของภูมิภาค ปี 2560

24 พฤษภาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 693 ครั้ง


ด่วน... ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสำคัญเร่งด่วนของภูมิภาค ปี 2560 
หลักเกณฑ์
1. งบประมาณไม่เกิน 450,000 บาท/โครงการ/ชุดโครงการ
2. เป็นโครงการวิจัย (ไม่เน้นถ่ายทอด)
3. เน้นแก้ปัญหาหรือความต้องการเร่งด่วนในพื้นที่ ประเด็นไหนก็ได้
4. ตัวชี้วัดสามารถกำหนดได้ตามที่จะได้จากโครงการ
5. กำหนดส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 29 พ.ค. 60 มายังผู้ประสานงานเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง (เพื่อรวบรวมส่ง มช ต่อไป)
 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ปริศนา จันดาหาร
กองบริหารการวิจัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968614ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook