ข่าวประชาสัมพันธ์

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยใน 4 ประเภททุน

20 พฤษภาคม 2559   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 688 ครั้ง
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยใน 4 ประเภททุน ได้แก่ 1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 3. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) 4. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) โดยจะประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นที่ http://academic.trf.or.th ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ทราบภายใน วันที่ 31 มกราคม 2560

ลิงก์เพิ่มเติม : http://academic.trf.or.th
แชร์ข่าวนี้บน facebook