ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์ สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

14 พฤศจิกายน 2559   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 412 ครั้ง


ด้วย วช. โดย กปจ. ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
โดยมีเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ดาวน์โหลด ดังนี้ 

1.หนังสือเชิญหน่วยงาน
2.ปฏิทินกิจกรรม
3.โครงการการบ่มเพาะ
4.กำหนดการบ่มเพาะ
5.แบบตอบรับ
6. แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper)
เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมา ณ ที่นี้ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook