ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Food Valley (รอบที่2)

27 ตุลาคม 2559   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 524 ครั้ง


     ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Food Valley (รอบที่2) มายังสถาบันในเครือข่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังนักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอมายังเครือข่ายฯ (รายละเอียดดังลิงค์) : http://www.research.nu.ac.th/th/public/pages_fund.php?NT=fund&P=146
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
 
โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พิกุล โตเอี่ยม (ก้อย) โทรศัพท์ 0-5596-8639 หรือ 086-4469311
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร @ 2014
www.research.nu.ac.th
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น2 อาคารมหาธรรมราชา Zone C, อำเภอเมือง, จังหวัดพิษณุโลก, 65000,E-Mail : dra@nu.ac.th
เรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ด้วยความเคารพอย่างสูง
พิกุล โตเอี่ยม (ก้อย)
งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
Office : 0-5596-8614   
Mobile : 08-7311-2628
Fax : 0-5596-8637แชร์ข่าวนี้บน facebook