ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal)

25 ตุลาคม 2559   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 602 ครั้ง


     ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จะดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อดำเนินโครงการ กิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
     ศูนย์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยงานท่าน มีศักยภาพและความพร้อม จึงขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการ  (Proposal) เพื่อเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว
     โดยจัดทำข้อเสนอทางเทคนิค จำนวน 5 ชุด จำนวน 1 ซอง
     ข้อเสนอด้านราคา จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 ซอง
     และเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 ซอง
     รวมใส่ซองใหญ่ปิดผนึกจัดส่งให้ศูนย์ฯ ภายในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559  และนำเสนอโครงการฯ ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 หากมีข้อสงสัยติดต่อ นายกนก หมอกมืด นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ 08 5839 5579 
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook