ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557 กลุ่มเรื่องข้าว ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการภายในประเทศ"

11 พฤษภาคม 2559   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 540 ครั้ง
     ด้วย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สกว.) กำหนดให้มีการสัมมนา "การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557 กลุ่มเรื่องข้าว ภายใต้แผนงานวิจัยที่มั่งเป้าตอบสนองความต้องการภายในประเทศ" ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องบอลรูม เอบี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุ่งเทพฯ โดยวีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชน และผู้ที่จะนำผลงานไปใช้ประโยชน์โดยตรง
     ในการนี้ วช. จึงเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน กลับมายัง วช. ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ลิงก์เพิ่มเติม : -
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook