ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมิถุนายน 2563

31 สิงหาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 92 ครั้ง
           ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเครื่องชี้สภาวะเศรษฐกิจและการคลังจากหน่วยงานของท่าน เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิษณุโลกเป็นรายเดือน 
           สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ขอส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 ฉบับ มาเพื่อให้หน่วยงานของท่านได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.cgd.go.th/cs/plk/plk/หน้าหลัก.html ภายใต้แบนเนอร์เศรษฐกิจจังหวัด และ QR CODE ท้ายหยังสือนี้ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.cgd.go.th/cs/plk/plk/หน้าหลัก.html
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook