ข่าวประชาสัมพันธ์

บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564

29 กรกฏาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 74 ครั้ง
บพข.แจ้งเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ platform 3  Program 10 : BCG in Action จำนวน 7 แผนงานย่อย ดังนี้
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ และส่วนประกอบมูลค่าสูง
2. การพัฒนายา ชีววัตถุ เซลล์บำบัด และระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียน
3. การพัฒนาพลังงานเคมีชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยได้ทางชีวภาพ
4. การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. แพลทฟอร์ม IoT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
6. แผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน
7. ระบบคมนาคมแห่งอนาคต (Future Mobility) และหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)
 
- ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1-3 ปี หากเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี ต้องแสดงให้เห็นเป้าหมายสุดท้าย และมีเส้นทางไปถึงเป้าหมายรายปีแสดงไว้อย่างชัดเจน
- เป็นโครงการที่มี TRL 4 ขึ้นไป โดยนักวิจัยเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ยกเว้นโจทย์วิจัยที่มีการระบุ TRL ไว้เป็นระดับอื่น 
- ถ้ามีงบสมทบจากผู้ใช้งานหรืออุตสาหกรรม หรือการสนับสนุนอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (Incash ร้อยละ 10% จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
ยื่นตั้งแต่วันนี้ 24 ก.ค. - 23 ส.ค. 63 (23.59 น.) ในระบบ NRIIS พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งแบบ word  และ pdf.  และต้องมีการศึกษารูปแบบลักษณะโมเดลธุรกิจด้วย
 
หากนักวิจัยได้ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ ขอให้จัดทำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการ (Vat form) ตามแบบฟอร์มของ มช. ส่งผ่านต้นสังกัดมายัง สบว. เพื่อยืนยันการยื่นข้อเสนอโครงการค่ะ
 
ที่มา : https://www.nriis.in.th/NewsEventDetail.aspx?nid=5308  
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
PMUC_form_proposal.docx
กรอบโจทย์ประกาศทุน PMU C_64.pdf

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.nriis.in.th/NewsEventDetail.aspx?nid=5308
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook