ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 2

26 กรกฏาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 57 ครั้ง
          ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัฤทธิ์ รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ในการนี้ สถาบันฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมหลักสูตรอบรมดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 18,000 บาท ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ก่อนที่ www.knit.or.th/web/ok3r2 และชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ 02 126 7632-34 ต่อ 110 อีเมล์ patchaya@knit.or.th ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.knit.or.th/web/?p=35217
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook