ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ประจำปี 2563 (NCAME 2020) ในหัวข้อ บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม

16 กรกฏาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 216 ครั้ง


ลิงก์เพิ่มเติม : https://rcim-ncame.rmutr.ac.th/
แชร์ข่าวนี้บน facebook