ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

08 กรกฏาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 126 ครั้ง


ลิงก์เพิ่มเติม : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij
แชร์ข่าวนี้บน facebook