ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้

08 กรกฏาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 78 ครั้ง


ลิงก์เพิ่มเติม : https://tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/
แชร์ข่าวนี้บน facebook