ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1

03 กรกฏาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 312 ครั้ง
          ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 นั้น
          บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563  ได้ดำเนินการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility  ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ดังบัญชีรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้
          ทั้งนี้ ขอให้โครงการที่ผ่านการคัดเลือกปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่แนบมาด้วยนี้ และส่งไปยังสำนักงาน Talent Mobility ผ่านทาง E-mail : Tmo@uru.ac.th ภายในวัน ศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2563 เพื่อสำนักงาน Talent Mobility จะได้ดำเนินการต่อไป

ดาวน์โหลดประกาศ คลิก  
แชร์ข่าวนี้บน facebook