ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของ สกสว. กับการให้ทุนในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และทิศทางการจัดสรรทุนวิจัยด้าน Basic Research

02 กรกฏาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 130 ครั้ง
          ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของ สกสว. กับการให้ทุนในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และทิศทางการจัดสรรทุนวิจัยด้าน Basic Research โดยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ ววน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. โดยผู้สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
แชร์ข่าวนี้บน facebook