ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจักการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

01 กรกฏาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 172 ครั้ง


ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.nxpo.or.th/B/
แชร์ข่าวนี้บน facebook