ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง แนวทางการดำเนินงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

30 มิถุนายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 450 ครั้ง
           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเรียนเชิญท่านสมัครเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง  แนวทางการดำเนินงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังการบรรยายได้ที่หน่วยงานของท่าน หรือผ่านทางการแสกน QR Code ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิตรา มีคำ โทรศัพท์ 081 973 3343 หรือ โทร 7220แชร์ข่าวนี้บน facebook