ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับข้อเสนอขอรับทุนทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง” สู่เชิงพาณิชย์

24 มิถุนายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 274 ครั้ง
 

รายอะเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://bit.ly/2CufmJY
แชร์ข่าวนี้บน facebook