ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานแล้วเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

21 มิถุนายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 472 ครั้ง
รายละเอียดตาม url แนบลิงก์เพิ่มเติม : http://edoc.psru.ac.th/e-document3/e-document/upload/Doc_upload/21-06-2020-13-53-16-1592722396.pdf
แชร์ข่าวนี้บน facebook