ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบทความในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6

21 มิถุนายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 460 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 หัวข้อ "สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 2 - 4 กันยายน 2563 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ ของนักวิจัยในระดับชาติ การนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่าน ส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.rmutl.ac.th/crci ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.rmutl.ac.th/crci/
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook