ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6

18 มิถุนายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 190 ครั้ง
           สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ    พิบูลสงครามได้รับโควตายกเว้นค่าลงทะเบียน จำนวน 8 บทความ ประกอบด้วย บทความวิจัยภาษาอังกฤษ จำนวน 3 บทความ และบทความวิจัยภาษาไทย จำนวน 5 บทความ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการในการยกเว้นค่าลงทะเบียนดังกล่าว จึงขอความกรุณานักวิจัยที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอส่งใบตอบรับกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ที่เอกสารแนบลิงก์เพิ่มเติม : https://runirac2020.chandra.ac.th/index.php
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook