ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

10 มิถุนายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 476 ครั้ง

ดูข้อมูลผลสำรวจความคิดเห็นฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คลิก

          การประเมินความเชื่อมั่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
               1. พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
               2. พื้นที่จังหวดสุโขทัย  
ลิงก์เพิ่มเติม : https://register.kpru.ac.th/RajabhatPoll/?nu=poll
แชร์ข่าวนี้บน facebook