ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความเชื่อมั่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

22 พฤษภาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 1016 ครั้ง
ร่วมสร้างสังคมปลอดการติดเชื้อ COVID เพื่อการใช้ชีวิตนอกบ้านอย่างปลอดภัย ด้วยการตอบแบบสอบถามเพียง 2 นาที และส่งต่อให้เพื่อน(รัก)ของคุณมีส่วนร่วมในการตอบ
 
 
คุณคือคนสำคัญในการให้ข้อมูล เพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน แชร์ข่าวนี้บน facebook