ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี งบประมาณ 2563 แก่ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

22 พฤษภาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 272 ครั้ง
          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี งบประมาณ 2563 แก่ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ทุนๆ ละไม่เกิน 100,000 บาท โดยกำหนดให้ยื่นแบบเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook