ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้ง 20

22 พฤษภาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 980 ครั้ง


ลิงก์เพิ่มเติม : http://graduate.uru.ac.th/gnru2020.html
แชร์ข่าวนี้บน facebook