ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับนักวิจัย บุคลากรที่เข้ามาติดต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนา

19 พฤษภาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 26 ครั้ง
          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม  5ส ได้ดำเนินการทำความสะอาดและย้ายห้องฝ่ายงานวิจัย ห้องฝ่ายงานบริหารทั่วไป เพื่อให้สามารถบริการนักวิจัย และผู้ที่มาติดต่อราชการได้อย่างสะดวก 
          โดยงานวิจัย ย้ายลงมาที่ชั้น 1 (ห้องสำนักงานผู้อำนวยการเดิม) โดยสามารถติดต่อฝ่ายวิจัย ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7211, 7218, 7219  และฝ่ายงานบริหารทั่วไปย้ายไปชั้น 2 (ห้องงานวิจัยเดิม) โดยสามารถติดต่องานบริหารทั่วไป, งานนโยบายและแผน, งานประกันคุณภาพ, งานการเงินและพัสดุ, งานธุรการ ที่หมายเลข 7230
 
แชร์ข่าวนี้บน facebook