ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เล่าเรื่องผ่านคลิปวิดีโอการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการแบบ Visual Storytelling” วิทยากรโดย คุณคุณวุฒิ บุญฤทธิ์

15 พฤษภาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 709 ครั้ง
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติ “เล่าเรื่องผ่านคลิปวิดีโอ การถ่ายทอดองค์ความรู้

จากงานวิจัยและบริการวิชาการแบบ Visual Storytelling”

วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

 

เวลา

รายละเอียด

08.30 – 09.00

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30

ทำความรู้จักกับเทรนด์ของคลิปวิดีโอในปัจจุบัน พร้อมนิยามของสื่อที่ใช้ภาพประเภท ต่างๆ และดูตัวอย่างของงานที่ถูกผลิตในช่วงที่ผ่านมา

วิทยากรโดย คุณคุณวุฒิ บุญฤกษ์

10.30 – 12.00

การทำ footage วิดีโอสั้น ประเภทต่างๆ อาทิเช่น การถ่ายสิ่งรอบตัว การสัมภาษณ์

และการใช้วิดีโอของผู้อื่น และเรียนรู้การถ่ายภาพวิดีโอเบื้องต้นโดยใช้โทรศัพท์มือถือ

วิทยากรโดย คุณคุณวุฒิ บุญฤกษ์

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30

เรียนรู้การเคลื่อนที่ของภาพ และเลือกประเภทของวิดีโอที่อยากทำ และฝึกถ่ายวิดีโอ  

ตามแบบฝึกหัด

วิทยากรโดย คุณคุณวุฒิ บุญฤกษ์

14.30 – 17.00

ฝึกตัดต่อวิดีโอที่ผู้เข้าร่วมถ่ายเอง เพื่อนำเสนอออกมาเป็นคลิปวิดีโอ

วิทยากรโดย คุณคุณวุฒิ บุญฤกษ์

17.00 – 17.30

ถาม – ตอบคำถาม

                  

หมายเหตุ        1. รับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และเวลา 14.30 น.

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียม

  1. สมาร์ทโฟน โดยให้ลงแอปพลิเคชั่น Kinemaster หรือ
  2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

     

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางดาญาวี ภู่คง  โทรศัพท์ภายใน 7217 
 
แชร์ข่าวนี้บน facebook