ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ Proceedings ในการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563

30 เมษายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 848 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ Proceedings ในการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก
เว็บไซต์การประชุม https://research.psru.ac.th/PBR2020/ หรือ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา https://research.psru.ac.th/conference.php
หรือที่ไฟล์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : https://bit.ly/2VNFYwG

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://bit.ly/2KHUJep


ลิงก์เพิ่มเติม : https://research.psru.ac.th/PBR2020/
แชร์ข่าวนี้บน facebook