ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มาตรการเฝ้าระวังโควิด 2019

30 มีนาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 157 ครั้ง
ตารางการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มาตรการเฝ้าระวังโควิด 2019

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

30

ปิยวดี  น้อยน้ำใส

มาลัย  ใจงาม

31

สุภาพร  กลิ่นนาค

รัตนา  นาคสิงห์

1

จิตรา  มีคำ

จุฬาพัฒน์  สิ่วหงวน

2

สามารถ  เน่าบู่

ณัฐมน  วิจารณกุล

3

จิดาภา ธรรมรักษ์กุล

ชนกันต์ พันธ์อุดม

6

วันหยุดราชการ

 

7

เจตน์นที ราชเมืองมูล

กัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ

8

ดาญาวี ภู่คง

ปนัดดา กุลนาฑล

9

ปิยวดี  น้อยน้ำใส

มาลัย  ใจงาม

10

สุภาพร  กลิ่นนาค

รัตนา  นาคสิงห์

13

จิตรา  มีคำ

จุฬาพัฒน์  สิ่วหงวน

14

สามารถ  เน่าบู่

ณัฐมน  วิจารณกุล

15

จิดาภา ธรรมรักษ์กุล

ชนกันต์ พันธ์อุดม

16

เจตน์นที ราชเมืองมูล

กัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ

17

ดาญาวี ภู่คง

ปนัดดา กุลนาฑล

20

ปิยวดี  น้อยน้ำใส

มาลัย  ใจงาม

21

สุภาพร  กลิ่นนาค

รัตนา  นาคสิงห์

22

จิตรา  มีคำ

จุฬาพัฒน์  สิ่วหงวน

23

สามารถ  เน่าบู่

ณัฐมน  วิจารณกุล

24

จิดาภา ธรรมรักษ์กุล

ชนกันต์ พันธ์อุดม

27

เจตน์นที ราชเมืองมูล

กัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ

28

ดาญาวี ภู่คง

ปนัดดา กุลนาฑล

29

ปิยวดี  น้อยน้ำใส

มาลัย  ใจงาม

30

สุภาพร  กลิ่นนาค

รัตนา  นาคสิงห์

 

รับหนังสือห้องธุรการลงรับในระบบแสกนแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ/ดำเนินการ   รับโทรศัพท์  กำกับดูแลการปิด-เปิดอาคาร

ปฏิบัติงานห้องสำนักงานชั้น 1 และ ชั้น 2 (ชั้นละ 1 คน)

รายละเอียดบุคลากรที่ปฏิบัติงาน https://research.psru.ac.th/index.php
แชร์ข่าวนี้บน facebook