ข่าวประชาสัมพันธ์

ลิงค์ประชาสัมพันธ์ หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานเอแลค (AAALAC)

2016 สิงหาคม 30   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 1766 ครั้ง


ลิงค์ประชาสัมพันธ์ หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานเอแลค (AAALAC)

ลิงค์รวม ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด  https://www.aaalac.org/publications/thai.cfm

1.       หนังสือ เรื่อง ข้อแนะนำสำหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 8

(Guide for the Care and Use of Laboratory Animals : Eight Edition)

ลิงค์ : https://www.aaalac.org/resources/Translate_TH%20Guide_NRC%202011.pdf

 

2.       หนังสือ เรื่อง ข้อแนะนำสำหรับการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอน

(Guide for the Care and Use of Agricultural Animals in Research and Teaching)

ลิงค์ : http://www.aaalac.org/resources/Guide_for_the_Care_and_Use_of_Agricultural_Animals_in%20_Research_and_Teaching_Thai.pdf

 

3.       หนังสือ เรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการดูแลละการใช้สัตว์ทดลอง

(Occupational Health and Safety in the Care and Use of Research Animals)

ลิงค์ : https://www.aaalac.org/publications/OHS_Book_Thai.pdf
แชร์ข่าวนี้บน facebook